WEBBKAMERA Bo Äta Skidåkning Upplev SHOP Resa hit Service Bygga, bo & leva Föreningsliv Information Berättelser Bra att veta

Om vårt företag

Kittelfjällsliftarna omfattar driften av liftar, pister, längdspår, vår uthyrning och butik Skidboden, skidskola och aktiviteter i skidområdet. 

Vi driver även Campingen i byn under varumärket Camp Kittelfjäll som erbjuder campingplatser för husvagnar och husbilar, servicebyggnad och med reception & butiken Kittelfjäll Outdoor på Fjälltorget som tillhandahåller ett mindre sortiment av friluftsprodukter, profilkläder och produkter från Kittelfjäll. Vi hyr även ut båtar, kanoter, kajaker och cyklar under sommaren.

Vi arbetar ständigt för att förbättra vår organisation och våra verksamheter för att bli långsiktigt hållbara.

Vårt mål är att Vi ska vara Sveriges trevligaste och tryggaste skidanläggning, camping och butik.

Hur startade det? 

Kittelfjäll som turistort började formas under 1950-talet när de första sportstugorna började dyka upp. År 1956 byggdes även Hotell Kittelfjäll som till en början var en STF-anläggning där det arrangerades vinterkurser och utbildningar i vildmark och uteliv. Under 60-talet byggdes den första liften i Kittelfjäll och intresset för utförsåkning föddes på allvar i dalen och folk började resa till området för just skidåkningen. Därmed har skidåkningen en central roll i Kittelfjälls historia men är idag en året runt destination, där vi nu kan erbjuda besökare aktiviteter året om.

Läs mer om Kittelfjälls historia

Vad gör vi?

Kittelfjällsliftarna omfattar driften av liftar, pister, längdspår, Skidboden, skidskola och aktiviteter i skidområdet. Vi driver även Campingen i byn med reception & butiken Kittelfjäll Outdoor på Fjälltorget. Vårt mål är att Vi ska vara Sveriges trevligaste och tryggaste skidanläggning, camping och butik.

Läs mer om vår verksamhet

Kittelfjäll utveckling

Kittelfjällsliftarna ägs av moderbolaget Kittelfjäll Utveckling (KUAB). Företaget ägs av ett antal familjer och investerare där delar av ägarna utgör styrelsen för Liftbolaget. KUAB är ett exploateringsföretag som köper mark, säljer mark/tomter och utvecklar detaljplaner och områden. De äger även fastigheterna Hotell Kittelfjäll, Camp Kittelfjäll, Fjälltorget och Skidanläggningen.

Läs mer

Organisation & ledning

Ansvarig för driften av Kittelfjällsliftarna är vår VD Jan Forsgren som till sin hjälp har en tillsatt ledningsgrupp som arbetar med styrning och organisation i bolaget för att arbeta mot övergripande vision och mål samt Nina Karlsson som är driftschef i bolaget & har till uppgift att driva utvecklingen, organisera & följa upp verksamheten samt har ett övergripande personalansvar. 

Kontakt

Lokal samverkan

Det är bara tillsammans som vi kan lyckas! Vi tror på att jobba i en samverkansorganisation där alla är delaktiga och anser att alla företag på orten är beroende av och gynnas av en året runt destination. Vi tror att om vi alla bidrar tillsammans kan vi skapa en levande bygd året runt. Därför ingår vi i Destination Kittelfjäll ekonomisk förening ett nätverk som samlar & företräder besöksnäringen och verkar som en samverkansplattform mellan besöksnäringen och det övriga näringslivet, de lokala föreningar och organisationer i Övre Vojmådalen. Vår gemensamma vision är att Övre Vojmådalen ska vara en levande fjällbygd, hållbar som resmål & som plats att bo, leva och verka på.

Läs mer

Arbete för hållbar utveckling

För oss är det viktigt att det vi gör är bra för alla - både boende, besökare och de som bor lever och verkar här för att vi ska kunna nå en hållbar utveckling av destinationen och vårt företag. Därmed ingår vi i den lokala samverkansföreningen Destination Kittelfjäll och konceptet Västerbotten Experience - ett arbete gör hållbar utveckling av besöksnäringen. När du köper våra produkter och tjänster bidrar du till en hållbar utveckling av destinationen Kittelfjäll.

Läs mer