WEBBKAMERA Bo Äta Skidåkning Upplev SHOP Resa hit Om vår fjällbygd Service

Samverkan

För oss är det viktigt att vår verksamhet är bra för alla. Det gäller både för boende, besökare och alla som verkar här. Detta för att vi ska kunna nå en hållbar utveckling av destinationen och vårt företag. Därför krävs en samverkan med alla intressenter i området för att säkerställa att vi tillsammans kan verka på platsen långsiktigt. För att nå dit ingår vi i Destination Kittelfjäll ekonomisk förening som är ett nätverk och samverkansplattform.

Vår gemensamma vision är att:

Övre Vojmådalen ska vara en levande fjällbygd, hållbar som resmål & som plats att bo, leva och verka på. 

För att uppnå detta arbetar vi utifrån en tydlig strategi och handlingsplan.

 

 

Hållbar utveckling

Vi arbetar ständigt för att förbättra vår organisation och våra verksamheter för att bli långsiktigt hållbara.

När det gäller skidsystemet och skidanläggningen arbetar vi för att bredda målgruppen eftersom skidanläggning är till för både offpiståkare, piståkare och familjer. Detta genom ett utökat antal liftar, pister, förbättrade offpist-nedfarter, fler och anpassade barnområden, värmestugor, grillplatser, parkeringar samt genom att skapa fler aktiviteter för de olika målgrupperna.

Vi förbättrar kvalitén på pister och snöläggning för att möjliggöra en längre säsong, detta genom utbyggnad av snökanonsystem, schaktning, belysning med mera. Vi arbetar även för att förbättra kvalitén på längdåkningsspåren genom synliggörande, utökat antal längdspår, skyltning samt ökad försäljning av spårpass.  

När det gäller Camp Kittelfjäll vill vi skapa en trevlig och välkomnade campingplats året om. Detta genom att erbjuda en fin miljö på campingen med belysning, grönområden, växter, grillplatser, lekplats, utegym och start av leder från området. Vi har även en reception på Fjälltorget för att kunna ge utökad och förbättrad service.

Genom Kittelfjäll Outdoor arbetar vi med att bredda vår verksamhet till att även innefatta sommarverksamhet. För att möjliggöra en säsongsförlängning skapar vi ett nav för sommaraktiviteter runt Fjälltorget med försäljning och uthyrning av produkter för ett aktivt friluftsliv. Vi har till exempel cyklar, kanoter, båtar och kajaker för uthyrning och ser också över möjligheten att samverka kring guidade turer för besökare.

Lokalt nätverk och samverkan

Vi är medlemmar i Destination Kittelfjäll ekonomisk förening som samlar lokala företag, föreningar och organisationer i en samverkansorganisation för dialog om hur vi når hållbar utveckling. 

Hållbarhetsarbete

Genom Destination Kittelfjäll ekonomisk förening ingår vi i Västerbotten Experience, en metod för att arbeta med hållbar besöksnäring i praktiken. Både gemensamt för destinationen och i vårt enskilda företag som bygger på Global Sustainable Tourism Council (GSTC), ett globalt råd som initierades av FN och förvaltar globala standarder för hållbar turism. Sigillet Västerbotten Experience är ett bevis på att företaget genomfört en hållbarhetsanalys av sitt företag och har ett systematiskt hållbarhetsarbete, samt att företaget lämnat in en godkänd miljöplan och en hållbarhetspolicy.

Vi bär därmed sigillet med stolthet.

Hållbarhetspolicy

Företaget har en hållbarhetspolicy som redovisar hur företaget verkar för miljömässig, ekologisk, kulturell, social och ekonomisk hållbarhet. 

Miljöplan

Företaget har en miljöplan som visar på hur företaget arbetar för att minska miljöpåverkan, när det gäller till exempel att hushålla med resurser, energiförbrukning med mera.