WEBBKAMERA Bo Äta Skidåkning Upplev EN Resa hit Om vår fjällbygd Berättelser Jobba hos oss Service Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt

För att utveckla destinationen & platsen har vi tillsammans genom vår samverkansplattform en dialog tillsammans med lokala föreningar, företag och organisationer om utveckling i dalgången och driver olika utvecklingsprojekt.  

Det kan vara olika föreningar eller företag som står bakom projekten beroende på syftet. Ofta drivs projekten i samverkan mellan flertalet parter då utveckling av fler aktiviteter både stärker och skapar en hållbar besöksnäring. Utveckling av platsen möjliggör för våra företag att vara verksamma året om, öka omsättningen, utveckla nya produkter men även för fler nya företag att etablera på platsen. Vilket  skapar fler arbetstillfällen och på sikt ökar antalet bofasta och utvecklar landsbygden och bidrar till bibehållen service.

Det vi gör ska vara bra för de som bor, lever och verkar här!

Utveckling av utomhusaktiviteter i Kittelfjäll

Genom Vojmådalens vänner drivs projektet Utveckling av utomhusaktiviteter i Kittelfjäll för säsongsförlängning. Här skapas en motions- och lekplats med fler utomhusaktiviteter för hela familjen och som kan användas av alla, oavsett om man är fast boende eller besökare till destinationen.

Projekt 8-årstider.

Destination Kittelfjäll har tillsammans med Vilhelmina Norra sameby arbetat fram ett material för att öka kunskap om rennäringen.

Allemansrätten

Tillsammans med Vojmådalens vänner driver Destination Kittelfjäll projektet Allemansrätten för att öka kunskapen om allemansrätten och skapa en bättre förståelse för hur man beter sig i vår destination och skapa en renare fjällbygd.

Utveckling av lokal livsmedelsbutiksservice i Kittelfjäll

Kittelfjäll utveckling driver projektet utveckling av lokal livsmedelsbutiksservice i Kittelfjäll för att säkerställa och förbättra den lokala butiksservicen i Kittelfjäll.

Bike Kittelfjäll

Vojmådalens vänner vill skapa en attraktiv och välkomnande plats som uppmuntrar barn, ungdomar och deras familjer och vänner till utomhusaktivitet i fjällnära miljö och som ger föreningar möjlighet till alternativ träning. Därför vill vi skapa en tillgänglig cykelpark med 5banor där alla är välkomna oavsett genus, handikapp, kulturell bakgrund eller ålder med banor i olika svårighetsgrader och som uppmuntrar till gemenskap och rörelse.