WEBBKAMERA Bo Äta Skidåkning Upplev SHOP EN Resa hit Om vår fjällbygd Berättelser Jobba hos oss Service Utvecklingsprojekt

Kittelfjäll Utveckling - KUAB

Det som en gång började med att exploatera ett markområde för fritidshus utvecklades till ett bolag med ett brinnande engagemang och drivkraft att utveckla hela Kittelfjäll som en hållbar destination.

Vad gör vi?

Kittelfjäll Utveckling AB, KUAB, arbetar med uthållighet och en långsiktig strategi för att utveckla sin verksamhet och hela Kittelfjäll till en långsiktigt hållbar destination, året runt. Kärnverksamheten är alltjämt skidåkning och skidsystemet men en sommarsatsning med sommaraktiviteter och uthyrning har under senare år kompletterat vintersäsongen och skapar en hållbar utveckling av vår verksamhet.

Historia

2006 bildades bolaget Kittelfjäll Utveckling AB av dåvarande ägarna till Hotell Kittelfjäll och skidanläggningen, Patrik Berg och Jan Forsgren, tillsammans med entreprenörerna Martin Morin, Roger Vikström, Fredrik Åkerlund, Mikael Gruffman. Den första exploateringen för fritidshus genomfördes.

2009 förvärvade KUAB Hotell Kittelfjäll och skidanläggningen. En större övergripande strategi för att utveckla Kittelfjäll påbörjades.

2014 genomfördes en nyemission för att möjliggöra den masterplan som bolaget arbetat fram. Nya delägare tillkom i de rutinerade entreprenörerna Annika och Jens Fredriksson, Tomas Pallin och Stig Karlsson. Även investerarna Partnerinvest AB samt Inlandsinnovation AB kom då med i bolaget. (Inlandsinnovation köptes ut ur bolaget under 2018).

Våra fastigheter

Förutom skidanläggningen äger KUAB fastigheten Hotell Kittelfjäll, husvagnscampingen Camp Kittelfjäll samt Fjälltorget som ligger centralt belägen i byn och inrymmer både reception, sportbutik och restaurang. Hotell- och restaurangverksamheten hyrs ut till extern operatör. De fastigheter som bolaget äger har fortlöpande genomgått renoveringar och energieffektiviseringar. Under 2022 pågår en större standardhöjning av hotellrummen på Hotell Kittelfjäll. För att möjliggöra de stora investeringar som KUAB genomför arbetar bolaget fortlöpande med att exploatera mark tillsammans med ett arbete för att öka antalet gästbäddar i byn. Den senaste investeringen som KUAB har gjort är att förvärva den lokala livsmedelsbutiken som idag hyrs och drivs av COOP.

Vilka är vi?

Martin Morin (styrelseordförande KUAB) och Anna Morin
Jens och Annika Fredriksson (styrelse KUAB)
Fredrik (Styrelse KUAB) och Susanne Åkerlund
Roger (VD KUAB/ledningsgrupp för KFL) och Marlene Wikström
Jan (VD Kittelfjällsliftarna/Ledningsgrupp KFL) och Erika Forsgren
Patrik och Jenny Berg (Marknad och försäljning/Ledningsgrupp KFL),
Mikael och Maria Gruffman
Tomas och Lisbet Pallin
Stig och Annika Karlsson

Målbild

  • Bolagets ägare vill verka för en långsiktigt hållbar utveckling av Kittelfjäll som destination.
  • Vår kärnverksamhet är skidanläggningen men vi arbetar brett för att skapa utveckling och förutsättningar för tillväxt i den och för att Kittelfjäll skall vara ett besöksmål året runt.
  • Våra markexploateringar bidrar till att Kittelfjäll växer och vi återinvesterar vinster i vårt bolagsverksamhet.
  • Vi skall möjliggöra för nya entreprenörer att etablera verksamhet i Kittelfjäll.
  • Vi skall genom aktivt deltagande i lokalsamverkan i samverkansplattformen, utveckla Destination Kittelfjäll.

Kontakt KUAB

Roger Vikström, VD
Mail:kuab@kittelfjall.com
Tel: 070-624 88 35