WEBBKAMERA Bo Äta Skidåkning Upplev Resa hit Service Bygga, bo & leva Föreningsliv Information Sagavägen Berättelser Bra att veta

DESTINATION KITTELFJÄLL EKONOMISK FÖRENING

VI RIKTAR OSS TILL FÖRETAGARE OCH FÖRENINGAR I ÖVRE VOJMÅDALEN SOM VILL VARA MED OCH SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN HÅLLBAR ÅRET RUNT DESTINATION

Destination Kittelfjäll ekonomisk förening är ett nätverk för företag och en samverkansplattform för företag och organisationer i Övre Vojmådalen och består idag av 21st företag och 5 lokala föreningar och organisationer.

Vår vision är att Vojmådalen ska vara en levande fjällbygd, hållbar som resmål & som plats att bo, leva och verka på.

 

VÅRA STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN

  • Samverkan, samordning & samhandling som gynnar platsens hållbara utveckling som besöksmål & fjällbygd

  • Ökad kännedom, kunskap och attraktion om varumärket/resmålet/destinationen Kittelfjälls reseanledningar kopplat till olika säsonger

  • Företagens utveckling – näringslivsutveckling förutsättning för att driva företaget på platsen

  • Turistisk infrastruktur, leder, handel, kollektivtrafik

 

STRATEGISKA INSATSOMRÅDEN

Insats 1: Affärsutveckling /Näringslivsutveckling

Insats 2: Lokal samverkan -mellan lokala aktörer

Insats 3: Kommunal och regional samverkan

Insats 4: Initiera och driva projekt

Insats 5: Marknadsföring & kommunikation

 

Hållbarhet genomsyrar allt vårt arbete!

 

Vi arbetar med samverkan, samordning & samhandling som gynnar platsens hållbara utveckling som besöksmål & fjällbygd

Lokalt mellan organisationer och företag där vi tillsammans arbetar med lokal utveckling och driver olika projekt som gynnar utvecklingen av bygden och besöksmålet. På kommunal & regional nivå genom dialogmöten med Vilhelmina kommun och andra Destinationer, Region Västerbotten Turism, Länsstyrelsen mfl. 

Vi arbetar för att skapa ökad kännedom, kunskap och attraktion om varumärket/resmålet/destinationen Kittelfjälls reseanledningar kopplat till olika säsonger. Kittelfjäll är det varumärke som vi valt att använda i vår gemensamma marknadsföring. Via webbplatsen www.kittelfjall.com, Facebook & Instagram lyfter vi fram reseanledningar, företag, organisationer, platser och byar i dalgången och berättar om vår lokala natur och kultur och vad som gäller för dem som besöker oss.

Vi arbetar även med företagens affärsutveckling – då näringslivsutveckling är en direkt förutsättning för att driva företaget på platsenDetta för vi genom gemensamma workshops i kommunikation och tillgänglighet, produktutveckling och paketering, värdskap och andra behov som identifieras.

Vi arbetar även för att skapa turistisk infrastruktur med fungerande leder, handel, kollektivtrafik genom en aktiv dialog på kommunal och regional nivå, men även genom en lokala samverkan med föreningar och organisationer och olika utvecklingsprojekt.

Allt detta samordnas av en destinationsutvecklare som driver arbetet framåt och enligt oss är en förutsättning för att kunna nå samverkan för en hållbar utveckling.

Arbetet finansieras genom en serviceavgift från medlemmar och stödmedlemmar, projekt & Vilhelmina kommun.

 

Västerbotten Experience

Medlemmarna i föreningen arbetar med hållbarhet & de globala målen genom Västerbotten Experience ett verktyg för hållbar affärsutveckling, där företagen erbjuds hållbarhetsanalyser utifrån GSTC:s kriterier. En Kraftsamling för ökad konkurrenskraft hos turismföretag som vill bli långsiktigt hållbara och nå framgång tillsammans.Västerbotten

Experience är en garanti för att en plats eller en upplevelse förmedlar något unikt västerbottniskt som gästerna inte kan få någon annanstans i hela världen!

Du kan läsa mer om Västerbotten Experience här>>>

 


DESTINATION KITTELFJÄLL FÖRETAG OCH ORGANISATIONER I SAMVERKAN

 

MEDLEMMAR

Hotell Kittelfjäll 
Sofia Alexandersson & Johan Alexandersson
Kittelfjällsliftarna AB 
Jan Forsgren/Nina Karlsson
Grönfjälls Fritidsby
Anna-Lena Karlsson

 

Kittelfjäll Skilodge
Dan Forslund & Marie Hamberg

Camp Kittelfjäll
Jan Forsgren/Nina Karlsson
Kittelfjäll Adventure
Stefan Lundin & Johanna

 

Kittelfjäll Värdshus
Jasper Bergström & Lotta Bergström

Hotell Granen
Pernilla Hansson, Mikael Hansson
Kittelfjäll Experience
Tomas Nyberg

 

Helinord
Börje Marklund 

Gränssjöarna
Linda Svendsen-Israelsson
Camp Kittelfjäll
Jan Forsgren

 

Sista Utposten
Tomas Nyberg

Kittelfjäll Utveckling
Roger Vikström
Kitteln Lodge
Lars Forsgren 

 

 

Grönfjälls Bil & Maskin
Patrik Sjödin
 

 


 

STÖDMEDLEMMAR

 

Kittelfjäll Stugförmedling
Patrik & Jenny Berg

Kittelfjäll Utveckling
Roger Vikström
Kittelfjäll Resort
Carsten Funk & Bo Hansen

 

Kålårado Invest AB
Jens Fredriksson

Kittelfjäll Service
Kin Wikström & Tilde Filén

Norrtech VVS & Industri
Simon Sandström

 

Bilkonsult Kittelfjäll
Christian Saastamoinen