WEBBKAMERA Bo Äta Skidåkning Upplev EN Resa hit Om vår fjällbygd Berättelser Jobba hos oss Service Utvecklingsprojekt

 

Allemansrätten & skidåkning - vad gäller?

Du kan gå eller åka skidor nästan överallt i naturen, men det finns vissa undantag. Du får till exempel inte vara på annans tomt eller gå över planteringar. Allemansrätten är en förmån och en frihet som är beroende av att vi är varsamma och värnar om naturen. Det är inte tillåtet att skada djur, växter eller mark och vi måste visa hänsyn till markägare och andra människor som vistas i vår natur.

Ta med skräpet hem

När du vistas i naturen får du inte skada skog eller mark och vi behöver visa hänsyn för djuren som lver där. Det gör vi genom att inte lämna något skräp efter oss. En plats som redan är skräpig riskerar att bli ännu skräpigare, därför behöver vi bli fler som inte skräpar ner och vi är tacksamma om ni hjälper oss behålla en vacker fjällbygd, fri från skräp och plockar upp skräp som ni ser ute i naturen. #Leave nothing but footprints

Inte störa

De som bor nära naturen har rätt att kunna känna sig ostörda i sitt hem. Därför får du inte åka skidor inom någons hemfridszon eller över någons tomt, det vill säga i det privata området närmast bostadshuset. Det är risken att störa som avgör hur nära du kan passera ett hus. Det finns inga regler om minsta avstånd.

Om du använder skoter

Snöskoterkörning ingår inte i allemansrätten och det är därför inte självklart att du får köra på annans mark. I fjällen finns även ett antal så kallade regleringsområden där får körning endast ske på allmänna snöskoterleder hos oss gäller detta inom Marsfjällens naturreservat. Det finns även områden där det gäller totalt snöskoterförbud för allmänheten och lokala beslut med begränsningar som kommunen och länsstyrelsen beslutar för att visa hänsyn till rennäring, djurliv och naturvård. Det är alltid viktigt att ta reda på vad som gäller innan du beger dig ut i naturen.

Läs mer här

Renskötselområde

Under våren återvänder renarna till fjällen och under april–maj varje år är det kalvningstid för renar, speciellt dräktiga vajor är extra känsliga för störningar, redan på stora avstånd från människor. Därmed är det olämpligt att vistas i områden som kallas för kalvningsland, där kalvarna föds och uppehåller sig som små. Hos oss stängs då vissa områden av för att minska störning och vi hänvisar till andra områden för skidåkning.

 

Läs mer