WEBBKAMERA Bo Äta Skidåkning Upplev EN Resa hit Om vår fjällbygd Berättelser Jobba hos oss Service Utvecklingsprojekt

 

Allemansrätten & skoter - vad gäller?

Snöskoterkörning ingår inte i allemansrätten och det är därför inte självklart att du får köra på annans mark. Det är tillåtet att köra på väl snötäckt mark utan att störa, förstöra eller på annat sätt bryta mot lagen. Är du osäker på var du får köra så är det bäst att hålla sig till skoterlederna

Visa hänsyn & minska risk för störning

På skoterlederna kör du säkrast och stör minst. Tänk på att hålla låg hastighet på leder inom byarna och att visa hänsyn till skidåkare och andra du möter. Det är inte tillåtet att köra över andras tomt/mark eller skidspår. Skoterleder i fjällen, är liksom övriga fjälleder, markerade med ledkryss. De är dessutom markerade med skyltar eller märken som visar vad som gäller på leden. Vill du friåka ta reda på vilka områden som du för köra på och håll dig utanför byarna då minskar du risken för störning.

Förbud mot skotertrafik

DET ÄR FÖRBJUDET ATT: 
  • passera annans mark om det uppstår skada 
  • köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark 
  • generellt förbud gäller för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket 
  • köra alltför nära bostäder och bebyggelse. 
  • allmän snöskoterkörning är också förbjuden i skidanläggningar eller i anslutning till dessa. 
Läs mer

Begränsningar mot skotertrafik.

I fjällen finns ett antal så kallade regleringsområden där får körning endast ske på allmänna snöskoterleder hos oss gäller detta inom Marsfjällens naturreservat. Det finna även områden där det gäller totalt snöskoterförbud för allmänheten och lokala beslut med begränsningar som kommunen och länsstyrelsen beslutar för att visa hänsyn till rennäring, djurliv och naturvård. Det är alltid viktigt att ta reda på vad som gäller innan du beger dig ut i naturen.

Läs mer här

Renar och snöskotertrafik

Under våren återvänder renarna till fjällen och under april–maj varje år är det kalvningstid för renar, speciellt dräktiga vajor är extra känsliga för störningar, redan på stora avstånd från människor. Därmed är det olämpligt att vistas i områden som kallas för kalvningsland, där kalvarna föds och uppehåller sig som små. Hos oss stängs då vissa områden av för att minska störning och vi hänvisar till andra områden för skoteråkning.

Läs mer

Ta med skräpet hem

När du vistas i naturen får du inte skada skog eller mark och vi behöver visa hänsyn för djuren som lever där. Det gör vi genom att inte lämna något skräp efter oss. En plats som redan är skräpig riskerar att bli ännu skräpigare, därför behöver vi bli fler som inte skräpar ner och vi är tacksamma om ni hjälper oss behålla en vacker fjällbygd, fri från skräp och plockar upp skräp som ni ser ute i naturen. #Leave nothing but footprints