WEBBKAMERA Bo Äta Skidåkning Upplev SHOP Resa hit Om vår fjällbygd Service

VOJMÅDALENS VÄNNER

VI UTVECKLAR KITTELFJÄLL OCH ÖVRE VOJMÅDALEN

Föreningen Vojmådalens Vänner är en förening för stugägare, bybor samt alla med intresse för Kittelfjäll/Övre Vojmådalen med syfte att bidra till dalgångens attraktion och hållbara utveckling

Tillsammans med företag och föreningar på orten jobbar vi med utvecklingsprojekt och planer för skötsel och underhåll av leder i området. Vi samverkar till exempel med Övre Vojmådalens Bygdeförening, Bergsjöns FVO, Kittelfjälls skoterförening samt Destination Kittelfjäll ekonomisk förening. Den sistnämnda är en företagarförening för företag inom besöksnäringen och övriga näringslivet med fokus på hållbar utveckling. Destination Kittelfjäll arbetar som samordnare för lokal samverkan mellan företag och organisationer där Vojmådalens vänner ingår.


Vår gemensamma vision är att Vojmådalen ska vara en levande fjällbygd, hållbar som resmål och en plats att bo, leva och verka på.

 

PÅGÅENDE PROJEKT

För att öka förutsättningarna för att vara en väl fungerande året-runt-destination driver vi tillsammans med företagarföreningen Destination Kittelfjäll, Bygdeförening och fiskevårdsförening – Utveckling av dalgången Kittelfjäll 2018-2020 . 

Projektens syfte är att lägga grund för ett långsiktigt arbete för att öka vår attraktionskraft även sommartid genom att förbättra basutbudet av ”gör-det-själv” aktiviteter i olika svårighetsgrader för bybor, deltidsbybor eller dalgångens besökare. 

Läs mer om projektet här


Vojmådalens vänner har en ideellt arbetande styrelse. Kallelse till årsmöten och annan spännande information kommuniceras via nyhetsbrev och Facebook.

Vi söker hela tiden nya idéer som kan bidra till dalgångens utveckling och som medlem i föreningen får du gärna komma med idéer.

 

Med vänlig hälsning, Styrelsen Vojmådalens vänner