WEBBKAMERA Bo Äta Skidåkning Upplev SHOP Resa hit Om vår fjällbygd Service

KITTELFJÄLLS SKOTERFÖRENING

Kittelfjälls skoterförening har varit aktiv sedan 2006 med ansvar att underhålla och nyanlägga leder, skoterbroar, skyltning, uppmärkning av sjöar, etc. Föreningen sköter ca 26 mil leder i Kittelfjällsområdet.

Föreningen finansieras med medlemskap, försäljning av ledbevis, sponsorintäkter från företag med anknytning till området och med bidrag från Vilhelminabygdens skoterförening. I dag finns ca 300 medlemmar och det säljs ca 500 ledbevis per år. Till föreningens förfogande finns 2 st pistmaskiner och 5 ledskotrar med en drifttid på 100-300 timmar per säsong. Vi har även tillgång till ett antal ledsladdar som finns utplacerade i området utmed lederna och kan användas av alla. Viktigt är att de lämnas tillbaks där man tog den.

Inom de närmaste åren planerar vi att bygga ett pistmaskinsgarage vilket kommer att underlätta för oss med underhåll, reparationer och dyl.

För att utveckla och förbättra föreningens arbete måste vi öka antalet medlemmar och försäljningen av ledbevis måste öka. Bli medlem du också!

Om du har synpunkter/önskemål på vår verksamhet kan du lämna kommentar på hemsidan eller skicka ett mail till info@kittefjallskoter.se Har Du iakttagit något på lederna som behöver rapporteras så kan Du kontakta ledansvariga eller rapportera på Facebook.

Du kan också kontakta Kittelfjälls skoterförening via kontaktformuläret här nedan, via mail eller direkt till någon person i styrelsen.

LEDANSVARIGA

Styrelsen

Postadress:
KITTELFJÄLLS SKOTERFÖRENING
c/o Göran Östman
Flärke 160
89495 MOLIDEN

Mail: info@kittelfjallskoter.se

Webb: www.kittelfjallskoter.se

Om du vill bli medlem, köpa ledbevis eller lämna ett bidrag, så kom ihåg att klicka i ruta för avsett ärende.