WEBBKAMERA Bo Äta Skidåkning Upplev SHOP EN Resa hit Om vår fjällbygd Service

 

Information

Destination Kittelfjäll ligger inom Vilhelmina kommun & för dig som är en av våra deltidsbybor, besökare eller bybo har vi samlat information som kan vara bra att känna till när du vistas hos oss.

 

SMS-TJÄNST VA & RENHÅLLNING

Vilhelmina kommun arbetar för att snabbt kunna få ut information gällande planerade avstängningar och driftstörningar gällande VA & renhållning till berörda via SMS. De vill därför att du som har en fastighet i kommunen anmäler dina kontaktuppgifter.

ÅTERVINNINGSCENTRAL

Vilhelmina kommun ansvarar för grovavfall & i Dikanäs finns återvinningscentral, där får du slänga avfall som inte ryms eller du inte får slänga hemma i ditt kärl. För mer information och öppettider se länk.

ÅTERVINNINGSTATION

FTI - förpacknings & tidningsinsamlingen ansvarar för återvinningsstationer. Här kan du som privatperson lämna dina tidningar, förpackningar av glas, hård,- mjukplast, papper, kartong, wellpapp och metall.

Återvinningsstationen hittar du vid Kittelfjäll vid Filadelfia mellan affären Sista Uposten och Kittelfjäll Värdhus.

SOPHANTERING

Vilhelmina kommun ansvarar för hushållssopor och du kan välja att ha sopkärl, eller att tillsammans i vägförening/område bygga gemensamma sophus för sophantering. För dig som inte har ett sopkärl eller gemensam sophantering köper du betalsäck hos Granen eller Grönfjälls fritidsby. Fyll säcken med sopor och lämna den i anvisad container för betalsäckar hos ovanstående företag. Tänk på att du som hyr ut din stuga ansvarar för att ha information om sophantering i din stuga. Viktigt att du har tydlig information som karta till sopbod, koder eller information om betalsäckar tillgänglig för dina besökare.

Funderar du på att bygga nytt?

Du som invånare, fritidshusägare eller besökare kan ha många frågor som rör ett boende eller er vistelse inom Vilhelmina kommun. Oavsett det är avfallsfrågor, frågor om miljö och hälsoskydd eller som exempelvis handlar om boende i någon form så välkomnar vid dig hit till våra informationssidor. 

Funderar du över fiberanslutning?

Vilhelmina kommun äger fibernätet som finns i tätorten och de flesta byarna i kommunen. Genom olika bredbandsprojekt pågår det hela tiden aktiviteter för att förbättra och bygga ut fibernäten i kommunen. Vi fiberansluter fastigheter, företag och människor till det digitala samhället och erbjuder ett brett urval av tjänster och möjligheter.