WEBBKAMERA Bo Äta Skidåkning Upplev SHOP EN Resa hit Om vår fjällbygd Service

 

Föreningar & organisationer

Våra lokala föreningar är viktiga aktörer för utvecklingen och fyller olika syften, de samlar olika intressegrupper och förvaltar & utvecklar våra närleder, fiskevårdsområden och tar hand om våra kulturbyggnader, rastplatser och vindskydd vilket bidrar till ökat antal natur och kulturupplevelser. Företagen tillhandahåller upprätthåller den lokala servicen och tjänster. 

 

SAMVERKAN ÄR NYCKELN TILL EN FUNGERANDE DESTINATION!

Vi tror på att jobba i en samverkansorganisation där alla är delaktiga och anser att alla företag, föreningar, bybor och fritidshusägare är beroende av och gynnas av en året runt destination. Därför agerar Destination Kittelfjäll som en samverkansplattform mellan - företagen, föreningarna och organisationerna där alla är överens om att gemensamt samverka för utveckling av destinationen.

En hållbar utveckling är bra för de boende, bra för besökaren, skapar livskraftiga verksamheter och långsiktiga arbetstillfällen och sker på naturen och kulturens villkor. Nu och i framtiden!

Vår vison är att Vojmådalen ska vara en levande fjällbygd, hållbar som resmål & som plats att bo, leva och verka på.

 

Vi måste alla vara med och bidra

Som företagare eller förening kan du bli en del av vår lokala samverkan genom att bli medlem eller stödmedlem i Destination Kittelfjäll, som privatperson kan du bidra genom att bli medlem i någon av de lokala föreningarna, köpa ledbevis eller fiskekort eller skänka en slant till skötsel och underhåll av vindskydd eller genom att bidra till lokala utvecklingsprojekt via crowdfounding.

 

För att göra det enkelt för dig att göra rätt har vi tagit fram #Friends of Kittelfjäll - märkningen visar att pengar som samlas in går till lokal utveckling. Spana efter den när du besöker oss.

Läs mer om våra lokala föreningar nedan.

 

 

 

 

 

Lokala föreningar

Våra lokala föreningar och organisationer som ingår i Destination Kittelfjäll