WEBBKAMERA Bo Äta Skidåkning Upplev Resa hit Service Bygga, bo & leva Föreningsliv Information Sagavägen Berättelser Bra att veta

SVELAV Friåkning 2 – lavinkurs för privatpersoner

21 apr 23 apr - Guidade turer vinter, Vad händer

EN TREDAGARS FORTSÄTTNINGSUTBILDNING MED FOKUS PÅ TURPLANERING OCH RISKHANTERING.

Kursen hålls av Kittelfjäll Adventure

Utbildningen följer ett tydligt mönster med dagliga förberedelser, genomförande och uppföljning, inspirerat av professionell systematisk hantering av lavinrisk fast på ett sätt som är anpassat  för semester och rekreation. Metodiken är tydlig och enkel att ”ta med” från kursen och använda vid egen framtida åkning.

Stort fokus läggs vid förståelse för lavinprognosernas  lavinproblem och hur deltagarna som grupp förhåller sig till aktuella sådana . Några centrala moment innefattar turplanering och förberedelser, gruppkommunikation, beslutsfattande, inhämtning och prioritering av information samt säkra vägval på fjället. Kursen är praktisk till sin karaktär och majoriteten av utbildningsmomenten sker ute på fjället. Det tydliga målet är att deltagarna är förberedda för att planera och genomföra egna toppturer och egen offpiståkning efter utbildningen.

Utbildningen är till stor del topptursbaserad och genomförs ute på fjället.

 

FÖRKUNSKAPSKRAV

  • SVELAV Friåkning 1.

KURSAVGIFT

5300kr inkl. moms. Eventuell kostnad för liftkort tillkommer.

I kursavgiften ingår kursmaterial.

Vid behov kan du låna transceiver, spade, sond och lavinryggsäck under kurstiden. (Den utrustning du vill låna anges i anmälan.)

Läs mer och boka kursen>>>