WEBBKAMERA Bo Äta Skidåkning Upplev SHOP EN Resa hit Om vår fjällbygd Berättelser Jobba hos oss Service Utvecklingsprojekt

Milspåret tas bort och istället lägger vi mer fokus på våra extraslingor för längdåkare

I väntan på snön kan vi berätta att vi inte kommer att fortsätta preparera milspåret. Istället väljer vi att lägga extra tid och fokus på våra populära extraslingor och fjällspåret som dras under våren.

Under flera säsonger har Kittelfjällsliftarna dragit ett milspår som lett besökaren över bron och till södra sidan av Vojmån och vidare på ett turspår in i Marsfjällens naturreservat.

Vårt milspår har varit ett turspår som gått över bron vid Vojmån och in i Marsfjällens naturrervat, där kan vi inte köra med vår pistmaskin. Dels för att den inte tar sig över ån, dels för att området är ett naturreservat där det krävs särskilda tillstånd för upplåtelse av leder, gallring, röjning och körning med terrängfordon.
 
Vi har årligen sökt tillstånd hos Länsstyrelsen för att preparera spåret men terrängen är brant och det är bitvis tät skog vilket gjort det svårt att få till ett bra spår. För att få till det krävs också mycket snö, skottning och preparering innan vi kan dra det med spårkalle. Hur ofta det har dragits beror på våra resurser, det innebär att spåret dras mer sällan än våra längdspår.
 
Detta leder till att våra besökare haft högre förväntningar än vi kan leverera och i våra undersökningar har vi förstått att många blivit besvikna på spåret och dess kvalité. Därför vill vi istället lägga våra resurser på det som vi gör bra.
 
Något som framhålls positivt från våra längdåkare är våra extraslingor. Därmed väljer vi att lägga extra energi på dessa istället. Extraslingorna går på norra sidan Vojmån och här kan vi på ett enkelt sätt preparera med vår pistmaskin i anslutning till att vi drar våra längdspår 1-2 gånger per dag. Vi tittar även på möjligheten att kunna vidareutveckla dem och röja/gallra och markberedda på vissa platser som i framtiden kan innebära längre och bättre spår.
 
Extraslingorna dras när snöläget tillåter och ansluter till befintligt skidspår på 5 km och består av en till tre olika slingor som är cirka 1-1,2 km långa vardera. Hur många slingor som är öppna beror på snötillgång.
 

Fjällspåret är ett turspår som börjar vid liften Jan Express vid Kittelfjäll Värdshus. Längdåkare med spårkort åker gratis i liften. Spåret är markerat med två längder - en kortare slinga på 4,5 km samt en längre på 10 km och prepareras under våren när vädret är mer stabilt.

Vi informerar via våra sociala kanaler när dessa dras upp och hoppas att vi kan leverera en ännu bättre skidupplevelse till er alla.