WEBBKAMERA Bo Äta Skidåkning Upplev SHOP Resa hit Om vår fjällbygd Service
Det är många som undrar hur det går med vårt arbete för att säkra upp driftsäkerheten för vår hotellift. Vad är status och vilka insatser planeras för och genomförs?

Status på vårt arbete för att säkra upp driften på Hotelliften

Det är många som undrar hur det går med arbetet för att säkra upp driftsäkerheten för Hotelliften. Hur ligger vi till och vilka insatser planeras och genomförs?

Under vintersäsong har vi haft en del driftsstörningar på Hotelliften. Den är både vindkänslig och dessutom känslig för plötsliga väderomslag. Trots löpande underhåll och justeringar kan vi inte skapa en tillräckligt tillfredställande driftssäkerhet i den.

Inför denna säsong gör vi det vi kan för att förbättra driften. En viktig åtgärd för att minska driftstörningar är att vi installerar ett helt nytt elsystem. Vi har också gjort förändringar i hjulställ, bytt vändhjulslager och gummin. Med dessa genomförda åtgärder bedömer vi att driftsäkerheten kommer att öka redan under denna säsong.

Den omfattande renovering och ombyggnation av liften som planerades inför säsongen 2022/2023 har dessvärre inte gått att genomföra på grund av det rådande världsläget med leveransstörningar. Vi har därför nödgats fatta beslut om att skjuta fram ombyggnationen till våren 2023, något vi beklagar. Arbetet påbörjas direkt när säsongen avslutas i maj och därmed har vi gott om tid för att genomföra arbetet och testa driften innan vintern. 

Utöver det gör vi även andra insatser i vår strävan att ständigt förbättra skidanläggningen. Inför denna säsong har vi bland annat investerat i fler snökanoner och byggt ut snökanonsystemet i Värdshusbacken för att både tidigarelägga säsongsstarten samt säkerställa åkning hela säsongen ut. Vi har också installerat streetbelysning i transportleden mellan Jan Express och Toppstugan samt förstärkt belysningen i Hotelliften.

Nu håller vi tummarna för en snörik vinter.

Vi ses i pudersnön i vinter!
/Jan Forsgren med personal